سینما حقیقت 22 آذر 1397 ساعت 17:41 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3959/جشنواره-چانیا-پل-ارتباطی-میان-فیلمسازان-دنیاست -------------------------------------------------- عنوان : جشنواره «چانیا» پل ارتباطی میان فیلمسازان دنیاست -------------------------------------------------- ویکی آرولاکی نماینده جشنواره چانیا تاکید کرد که این جشنواره جایزه ای ندارد و تنها ارتباطی میان فیلمسازان مختلف دنیا برقرار می کند. متن : به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت،سومین نشست بازار فیلم بخش بین الملل روز پنجم با حضور ویکیآرولاکی از یونان با موضوعیت جشنواره فیلم چانیا در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت در غرفه بین الملل برگزار شد. آرولاکی با اشاره به اینکه جشنواره آن ها در جزیره ای به نام کریت(crete) در یونان برگزار می شود،گفت: ویدیویی که به شما نشان می دهم به خاطر این است که شهر زیبای کریت را ببیند،چون بسیاری از فیلمسازان به خاطر دیدن شهر کریت و گذراندن وقت در این شهر به جشنواره چانیا می آیند. وی ادامه داد: جشنواره در طول 12 روز برگزار می شود و حدود 100 فیلمساز در دوره گذشته در این جشنواره شرکت کردند. آرولاکی تاکید کرد: این جشنواره جایزه ای ندارد و تنها ارتباطی میانفیلمسازان مختلف دنیا برقرار می کند. جشنواره چانیابه عنوان جشنواره تخصصی مستند تنها به نمایش آثار مستند نمی پردازد وفیلم های داستانی هم در این جشنواره نمایش داده می شوند. وی افزود: شهرداری شهر کریت و مرکز هنری یونان هزینه های مالی این جشنواره را تامینمی کنند. به همین دلیل برای تماشای فیلم ها پولی بابت بلیت گرفته نمی شود؛ اما فیلمسازان برای ثبت نام در بخش بین الملل باید 20 یورو پرداخت کنند.