سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 12:28 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4335/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره چهارم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز چهارم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز چهارم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"