سینما حقیقت 25 آذر 1398 ساعت 16:25 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7440/کوروش-عطایی-جشنواره-سینما-حقیقت-یکی-مهمترین-معتبرترین-هاست -------------------------------------------------- عنوان : کوروش عطایی؛جشنواره سینما حقیقت یکی از مهمترین و معتبرترین جشنواره هاست -------------------------------------------------- متن : اینجا ببنید