سینما حقیقت 19 دی 1397 ساعت 15:49 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4254/جوانی-خیابان-انقلاب-جا-مانده -------------------------------------------------- فیلم‌های مستند بخش انقلاب اسلامی ایران عنوان : جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده -------------------------------------------------- منوچهر مشیری 48 دقیقه / 1387 متن : در سال 57 سه فیلمبردار جوان تلویزیون ملی (بهادری، فردوست، مشیری) با خروج دوربین های خود هنگام حکومت نظامی، به ثبت وقایع انقلاب پرداختند.