سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 11:58 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4333/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره ششم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز ششم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز ششم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"