سینما حقیقت 22 آذر 1397 ساعت 18:37 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3965/جشنواره-آسیاتکا-پولی-ثبت-نام-دریافت-نمی-کند -------------------------------------------------- عنوان : جشنواره آسیاتکا پولی برای ثبت‌نام دریافت نمی‌کند -------------------------------------------------- ایتالو اسپینالی گفت: ما پولی برای ثبت‌نام فیلم از فیلمسازان دریافت نمی‌کنیم و تمام فیلم‌هایی که به جشنواره ما ارسال می‌شود را تماشا می‌کنیم. متن : به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، چهارمین نشست بازار فیلم بخش بین الملل روز پنجم با حضور ایتالو اسپینالی از ایتالیا با موضوعیت جشنواره فیلم آسیاتکادر غرفه بین الملل برگزار شد. اسپینالی مدیر جشنواره بین المللی فیلم آسیاتکا درباره این جشنواره گفت: جشنواره ما از سال دو هزار در شهر رم ایتالیا برگزار می شود و سال آینده بیستمیندوره برگزاری جشنواره آسیاتکا است. وی ادامه داد: تمرکز ما بیشتر روی فیلم های آسیایی است و از ایران هم فیلم های بسیاری داریم. اسپینالی تاکید کرد: در جشنواره آسیاتکا فیلم های داستانی هم در کنار مستند نمایش داده می شوند. اوایل تعداد فیلم های داستانی 75 اثرو تعداد فیلم های مستندی که برای نمایش در جشنواره انتخاب می شدند 25 فیلم بود؛ اما در حال حاضر تعداد فیلم های این دو بخش تقریبا برابر شده اند. وی افزود: ما پولی برای ثبت نام فیلم از فیلمسازان دریافت نمی کنیم و هر فیلمی که به جشنواره ما ارسال شود را تماشا می کنیم. اسپینالی درباره سینمای مستند و داستانی در ایتالیا گفت: تقابل میانسینمای داستانی و مستند در ایتالیا همیشه وجود داشتهو این روند تا زمان جنگ جهانی دوم که نئورالیسمشکل گرفت، ادامه داشته است. سینما به نوعی پنهان گر حقیقت است اما اینحقیقت می تواند در فیلم مستند نمایان شود. بسیاری از فیلمسازان سینمای داستانی ایتالیا، بعد از مدتی به سراغ مستندسازی رفته اند.