سینما حقیقت 18 آذر 1399 ساعت 15:56 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7790/کارگاه-تخصصی-بتسی-مک-لین-موضوع-تعریف-فیلم-مستند-مرزهای-داستانی-تجربی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : کارگاه تخصصی «بتسی مک‎لین» با موضوع تعریف فیلم مستند و مرزهای فیلم مستند، داستانی و تجربی در چهاردهمین جشنواره بین‎المللی سینماحقیقت برگزار می‎شود. -------------------------------------------------- متن : کارگاه تخصصی بتسی مک لین با موضوع تعریف فیلم مستند و مرزهای فیلم مستند، داستانی و تجربی در چهاردهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت برگزار می شود.