سینما حقیقت 18 آذر 1397 ساعت 23:55 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/3749/1/نخستین-روز-جشنواره-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : نخستین روز جشنواره سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن :