سینما حقیقت 13 آذر 1397 ساعت 18:09 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3604/برنامه-نمایش -------------------------------------------------- عنوان : برنامه نمایش -------------------------------------------------- دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت متن : دریافت برنامه نمایش دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینماحقیقت"