سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 11:37 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4332/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره هفتم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز هفتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز هفتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"