سینما حقیقت 29 آذر 1399 ساعت 14:56 http://www.irandocfest.ir/fa/review/8338/یادداشتی-مستند-ناخدا-دریایی-کارگردانی-مازیار-مشتاق-گوهری -------------------------------------------------- سفرهاي دور و دراز دريايي عنوان : یادداشتی بر مستند "ناخدا دریایی" به کارگردانی مازیار مشتاق گوهری -------------------------------------------------- متن : فيلم مستند" ناخدا دریایی " داستان یکی از سفرهای دور و دراز"عبدالقيوم بلوچ" معروف به " ناخدا دریایی" را به تصوير مي كشد که براي صيد ماهي به دریا های دور، در آب هاي نزديك هند و سومالی و... سفر مي كند.سفري سخت و دشوار كه صد البته با همراهي ملوان هاي جوان وسرزنده ي بلوچ براي او آسان مي شود و رنج دشواري هاي چنين سفري ، به لطف دوستي ها و همدلي هايشان به باد فراموشي سپرده مي شود. " مازيار مشتاق گوهري" سازنده ي مستند ناخدا دريايي ، با شكيبايي هرچه تمام ، با ناخدا دريايي و ملوان هايش، نزديك به 70 شبانه روز، در سفري نه چندان ساده وايمن، همراه مي شود و در تمامي لحظه هاي كار وتلاش و زيست و خور وخواب و بيماري و همه ي اتفاق هاي تلخ و شيريني كه براي آن ها رخ مي دهد ، به عنوان شاهد عيني، دركنارشان است. ناخدا دريايي و گروه ملوان هاي جوان و كم شمار او، نمونه يي از صیادان بومي بلوچستان هستند كه با استفاده از لنج هاي سنتي چوبي و نه چندان بزرگ خود ، به سفرها ي دورو دراز دريايي مي روند و درسايه ي سعي و تلاش همين آدم هاي سختكوش است كه گفته مي شود،هرساله نزديك به۷۰ درصد از ماهی های صنعتی کشور تأمین مي شود. در فيلم با ارايه ي تصاويري زيبا از كار و تلاش همراهان ناخدا دريايي و روايت گوياي روزشمار يك سفر دريايي - با شمارش روزهاي سفر و شمار تورهايي كه به آب مي اندازند - مخاطب اين مستند با سرنشينان لنج ناخدا قيوم همسفر مي شود تا در همه ي لحظه هاي كار و استراحت آن ها و اتفاق هايي كه براي آنان رخ مي دهد ، خود را دركنار آنان ببيند. در ثبت لحظه هاي كار و زندگي آن ها ، دوربين به عنوان شاهد عيني ، حتي از پرت كردنِ يك بطري پلاستيكي آب معدني به دريا نيز ، غافل نمي شود و به مشكل بزرگ آلاينده هاي دريايي- از جمله زباله هايي كه توسط همين لنج ها به دريا ريخته مي شود- به عنوان يك مقوله ي زيست محيطي ياد مي كند. گذشته از اين ها، واكاوي روابط انساني ميان ناخدا و ملوان ها كه از نگاه عبدالقيوم ، درست مثل يك خانواده ي بزرگ ، دركنار هم زندگي مي كنند، نيز از نگاه فيلمساز دور نمي ماند. در طول فيلم، يك خط شبه داستاني نيز دركنار اصلي ترين اتفاق فيلم - يعني سفر دريايي قيوم وهمراهانش- درجريان است كه به مشكلات خانوادگي ناخدادريايي و طرح شكايت خانواده ي همسرش در دادسراي عمومي چابهار، براي گرفتن حكم طلاق و دريافت نفقه ومهريه و... از عبدالقيوم مربوط مي شود. فيلمساز مي كوشد تا درطول يك سفر 70 روزه ، در باره ي اين مشكل جدي ناخدا دريايي نيز ، به مخاطب فيلم اطلاعاتي بدهد. در پايان يك سفر دشوار و پُرمخاطره ،اگرچه با تخليه ي ماهي هاي صيد شده در بندر، خستگي همه ي صيادان از تنشان به در مي رود، با اين همه، هنوز سايه ي نگراني هاي مربوط به همان مشكل خانوادگي و حكم جلب و پرداخت نفقه و مهريه و... را مي توان در چهره ي ناخدا دريايي آشكارا به تماشا نشست! عزيزالله حاجي مشهدي