سینما حقیقت 20 آذر 1395 ساعت 13:21 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/2451/1/پنجمین-روز-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت-2 -------------------------------------------------- گزارش تصویری - 2 عنوان : پنجمین روز جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت - 2 -------------------------------------------------- متن :