سینما حقیقت 18 آذر 1395 ساعت 16:20 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/2389/1/چهارمین-روز-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت-1 -------------------------------------------------- گزارش تصویری - 1 عنوان : چهارمین روز جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت-1 -------------------------------------------------- متن :