سینما حقیقت 25 آذر 1398 ساعت 16:00 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7437/علیرضا-دهقان-ضرورت-ورود-مستندسازان-حرفه-تولید-مستندهای-کوتاه -------------------------------------------------- عنوان : علیرضا دهقان؛ضرورت ورود مستندسازان حرفه ای به تولید مستندهای کوتاه -------------------------------------------------- متن : اینجا ببنید