سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 10:51 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4331/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره هشتم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز هشتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز هشتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"