سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 13:19 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4339/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره اول عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز اول دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت فایل