مسابقه بین الملل ( کمتر از 30 دقیقه)
 
 
عاشورا
 آلماز
بچه های سودوم
قوناق قوشلار(پرندگان مهاجر)
کوچ
 اسلحه باور من است
زندگی در فضا
خانه‌ام بدون من
آقای سیبزین روبل
اسلومو
روگالیک
سبکی سنگ
قلمرو
تکسیکی
تنهایی صدا
خودسر و لجوج
راز دوچرخه