مسابقه ملی(مستند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)
 
 
نباید گریه کنی مادر
 ممد نبودی
ملی بدون کارت
سپیده‌دمی که بوی لیمو می‌داد
روایت مریم
دیوار، آخرین بوم نقاشی
خاطراتی برای تمام فصول
 حاج کاظم
جای خالی یک نفر
جاده نمناک
این جمعه
پولیس پولیس