بخش میهمان
 
 
کهریزک، چهارنگاه(اپیزود اول: اتاق202)
کهریزک، چهارنگاه(اپیزود چهارم:عید)
عروسی مقدس
سکوت بره
پسرک چشم آبی