کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

"خانه اي كه پِي ندارد"

یادداشتی بر مستند « خانه » به کارگردانی افسانه سالاري

2 دی 1399 ساعت 11:42


مستند بلند "خانه" ساخته افسانه سالاري؛ به تلاش يك جوان افغان براي بازگشت به ريشه هاي خود، سرزمين ناديده اش و هويت مندي اي مي پردازد كه با وجود تولد در ايران همچنان خدشه دار است. اين فيلم كه تحسين شده چند جشنواره مستند برون مرزي است حاصل چهار سال همراهي فيلمساز با تقي و خانواده اش است كه 33 سال بعد از مهاجرت پدر و مادر با فرزندي 1 ساله، همچنان درگير مشكلات قانوني و هويتي براي كار و زندگي هستند. فيلم با شكل گرفتن قاب اين خانواده 15 نفري براي عكاسي آغاز مي شود و در سكانس پاياني همين عكس را بر ديوار خانه مي بينيم. خانه اي كه به تعبير تقي با اينكه چراغش روشن است اما پي ندارد و همين بي ريشه بودن است كه انديشه بازگشت به سرزمين مادري را در ذهن اش مي پروراند. نريشن تقي به عنوان پيشبرنده اين خط زندگي چهار ساله، فيلم را هدايت مي كند اما اين امتياز را دارد كه واگويه هاي او و آنچه را كه بر زبان نمي آورد، نقل مي كند و به همين واسطه كاركردي چندگانه دارد.فيلمساز با انتخاب خانواده اي گرم و پرجمعيت كه اتفاقاً داراي كسب و كار و شغل هستند و پسر جواني كه دانشجو و در آستانه فارغ التحصيلي است، دغدغه اي فراتر از رفاه و نان شب را در آنها رديابي مي كند كه چيزي جز هويت، عزتمندي و عرق به آب و خاك و وطن نيست.وجهي كه مي تواند فراتر از افغانستاني ها به تمام مهاجران جهان تعميم پيدا كند و چه بسا ريشه هاي مهاجرت را در همه اقوام و ملت ها مورد بازيابي قرار دهد كه كشور خودمان هم در رده هاي بالاي اين فهرست قرار دارد. بازگشت تقي به كابل براي مواجهه با سرزمين مادري، نقطه عطفي در روند زندگي چهار ساله او و خانواده اش است كه اين تصميم با كدگذاري هاي متعدد ملموس و قابل درك شده است. همانطور كه دلايل پدر براي متقاعد كردن پسرش به ماندن هم از ديدگاه يك مرد مهاجر مي تواند قابل تأمل و چه بسا قانع كننده باشد.هرچند انگيزه هاي تقي براي بازگشت به كابلِ ناامن با ادله منطقي و عقلاني كمرنگ جلوه مي كند؛ همانطور كه در طول 4 ماه اقامت به واسطه آب آلوده بيمار و به دليل بمب گذاري در تظاهرات مردمي آسيب ديده مي شود؛ اما واقعيت اين است كه اين انگيزه ها به شدت ملموس و همراهي برانگيز هستند. در حد فاصل سكانس اول كه خلق يك عكس و سكانس پاياني كه تصوير همان عكس بر روي ديوار خانه است، اين خانواده تجربه اي را به واسطه تصميم تقي براي بازگشت قطعي به افغانستان از سر مي گذرانند كه در دورنماي آينده هر يك از افراد خانواده به نوعي تأثير دارد. از پدر كه با ديدن روستاي محل تولد و اقوام، نگاهش تعديل شده و هواي رفتن در سرش افتاده تا بچه هايي كه وقتي بزرگ شوند، قرار نيست همچون نسل هاي قبل از خود به هويتي مخدوش در سرزميني كه در آن به دنيا آمده اند، رضايت دهند.
 
سحر عصرآزاد


کد مطلب: 8440

آدرس مطلب :
http://www.irandocfest.ir/fa/review/8440/یادداشتی-مستند-خانه-کارگردانی-افسانه-سالاري

سینما حقیقت
  http://www.irandocfest.ir