۰
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۹

جوایز ششمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت

بخش جوایز فنی
به منظور توجه به بخش های فنی که نقش بی دلیل در میزان موفقیت یک فیلم مستند دارند، در ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت، برای تکریم صاحبان متخصص در عرصه تدوین فیلمبرداری(تصویر برداری) متن و نریسن و صدا گذاری یا صدابرداری د کنار بخش پژوهش، برای هر بخش جوایز جداگانه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
د) بخش ویژه مسابقه آثار مستندهای اقتصادی و با نگرش به فرهنگ کار، بهره‌وری، الگوی صحیح مصرف در عرصه‌های صنعتی-کشاورزی با محوریت توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه تیرانی، به منظور پاسداشت شعار سال
 
جوایز ملی
 • بهترین فیلم کوتاه: تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال جایزه نقدی
  بهترین فیلم نیمه بلند: تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 60000000 ریال جایزه نقدی
  بهترین فیلم بلند: تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 75000000 ریال جایزه نقدی
جوایز موضوعی
 • بهترین فیلم موضوعی( بدون تفکیک زمانی): تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال جایزه نقدی برای هرگونه رقابتی که به حد (نصاب برسد)
  تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال برای بهترین تصویربردار
  تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال برای بهترین تدوین
  تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال برای بهترین متن
  تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال برای بهترین صدابرداری یا صدا گذاری
  تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال برای بهترین پژوهش
  بهترین فیلم مستند متناسب با شعار سال« تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال جایزه نقدی
 • بهترین فیلم بخش« نگین درخشان» ویژه آثار مرتبط با خلیج فارس: تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000000 ریال جایزه نقدی
 
جوایز بخش بین الملل
 • بهترین فیلم کوتاه تا 30 دقیقه : تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 50000 یورو جایزه نقدی
  بهترین فیلم نیمه بلند 30 تا 60 دقیقه : تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 7000 یورو جایزه نقدی
  بهترین فیلم بلند بیش از 60 دقیقه : تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و پرداخت 10000 یورو جایزه نقدی
 
 
کد مطلب: 5429
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *