بخش ویژه (جهاد اقتصادی)
 
 
لبه روشنی
کریم و یارانه‌اش
عاشقانه‌ای برای عالیجناب کرم ابریشم
شیشه و بلور
شهر پولکی
تقویم توت فرنگی
پایا
برتش( بیابان آتش)
بازگشت یک ناوشکن