مستند آزاد(مسابقه ملی)
 
 
اینجا زور آباد است
نان و نور
مقرنس
مکافات عمل
مشق لیلی
مشتی اسماعیل
مرز شکسته
ماهی کور
کیجا کرچال
گنج پنهان
فقط کمی نور
فصل غمناک زندگی
سرزمین زیتون
سرزمین خورشید
ستاره‌ها (اپیزود روایت مریم)
ستاره‌ها( اپیزود روایت خورشید نیمروز)
ستاره‌ها(اپیزود روایت بدون عکس)
ستاره‌ها(اپیزود روایت آیت)
ستاره‌ها (اپیزود روایت 4/4/67)
زنده باد بابک
رقص آفتاب
دنا
خانه من
خاطره شیرین
چشم پناه
چرا جنگ؟
پاکستان، سایه‌های اندوه
پارسیاد
بودن بدون درد
۱
۲