پیام محمد آفریده مدیر جشنواره سوم سینما حقیقت
آدم‌هاي بزرگ شهر كوچكم
جشنواره با بی‌تفاوتی و بها ندادن آسیب نمی‌بیند
تداوم ، کلمه‌ای کلیدی برای سینمای مستند است
باید به جشنواره سینما حقیقت نمره بالایی بدهیم
وقایع نگاری یک زندگی در حال فروپاشی
"قلب من پر از عروسك است": بوسه برعروسك تهمينه
"وايو"؛ نوآوري در نگارش گفتار متن