مستندهای نیمه بلند(بخش ملی)
 
 
آخرین نفس ‏ها
آناهید
آوای شب دهم
امیدی ه
بازگشت دوباره
بر سر خاک
بر کرانه های کاسپین
به جهت یادگاری
به یک آن
چامون
چلچلای سفری
درجستجوی زمان از دست رفته
رش او
زخم قند
شمع، گل، پروانه
طاهر
طلارودان
ف – الف
قطعه 19
کل فاطمه
مرغ آتش
موسیقی زندگی من است
میر و مار
هوبره