جایزه شهید آوینی
 
 
آمدیم نبودید
برادرم نادعلی
بیست و دو /  بیست و دو
بیشتر از مادرم
پرچم‏ های مجازی
تاجران خون
تولد یک تراژدی
جزیره ماهی
جهان جواد
چلچلای سفری
چمر سرباز
حسین ملات
دستمال سرخها
دِلَنْدَروا
رضیه و منصور
ژنرال
عزیز قلی
قمار
کراس
گردان تک نفره
گزارش آشوب
گزارش رمادی
ما چند نفر
محسن ژاپنی
مکی، مردی از اربعین
ناگهانگی
نفس خوار
هجده هزار پا
یه روز جمعه