هیئت انتخاب مستند های بلند
 
 
رایا نصیری
سیدحسین حق‌گو
مهدی بخشی مقدم