هیئت انتخاب بین الملل
 
 
شیرین نادری
لیلا ‌حسینی
بهمن نورایی