کارگاهها
 
 
شرایط ثبت‌نام آنلاین «کارگاههای پژوهشی» سیزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت
ثبت‌نام کارگاه‌های پژوهشی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» آغاز شد