مستند کوتاه(مسابقه ملی)
 
 
13 هزار قدم
آبشار
آشو
آنها
آهسته و آرام
ارغوان
اسفوماتو
ایرانوود
بر فراز صخره‌های مرتفع
پدربزرگ
پلاک 13
پنهان
تا شش مدت دیگر
تنها چند متر
خانه سنگی
خط بغض
دموکراسی
ديوارهای نخی
عروسکان
فرزندان خونيار
قاب‌های گمشده
قیچی
کارواش
کرّار
ناگفته‌های شهر شلوغ
هم‌نفس
همه‌چیز درباره آرزو