مستند شهید آوینی
 
 
با صبر زندگی
بوکس برای صلح
پیر عالم‌سوز
پرسنل اداره سوم
پيرمرد و خواننده
تنها مدرس
خاطرات باديه
خاطرات موتور سيکلت
خط نورانی
زندگی ميان پرچم‌های جنگی
زير گنبد مينا
کاست
گلوله‌باران
مادر جبهه‌ها
مخترع آهنی
مرهم
مهدی عراقی را بکش!
و تن من