مسابقه بین الملل (تا 40 دقیقه)
 
دکتر
در جستجوی همسر
شکارچیان قورباغه
من ویکتور هستم
لمبری اودو
رؤیای لئوکادیا
لولو: مروارید بوکسور
لومیر
بعضی از این روزها
بقایا