مسابقه معدن و صنایع معدنی
 
انارک
به ياد آر
تب مسين
در آينه سنگ
روی سبز بيابان
سياه خفته
شور شيرين
فولاد خوزستان
کيميای خاک
گالين
گرانيت
ما زنده به آبيم
ميراث سبز
وارثان کيومرث
240-
اسامی فیلم‌های بخش مسابقه