مسابقه معدن و صنایع معدنی
 
 
انارک
به ياد آر
تب مسين
در آينه سنگ
روی سبز بيابان
سنگ، مادر خاموش
سنگ و نان
سياه خفته
شور شيرين
فولاد خوزستان
کيميای خاک
گالين
گرانيت
ما زنده به آبيم
ميراث سبز
وارثان کيومرث
240-
اسامی فیلم‌های بخش مسابقه