جنبی بین الملل
 
 
دنیای "زا"
روز پیروزی
جاده سامونی
شاهدان پوتین
ملاقات با گورباچف
پرتره چینی
بیزبی سال ۱۹۱۷
چشمان اورسن ولز
عکس فوری
زندگی نور، رابی مولر
اومبرتو مائورو
فریدکین بدون ممیزی
پل‌های زمان
یک سال در زندگی اینگمار برگمن
کریس سوئیسی