مسابقه شهید آوینی
 
 
آرام‌شهر
اِلماظا
برای موصل
بلوچستان
بيتنا (خانه ما)
پدر طالقانی
پنهان‌شدگی
توتيا
جان
جايی که نبودم
چشم براه
چشم به راه
حلب: سکوت جنگ
خاطرات خبرنگار جنگی
داستان يمن
رويای روهينگيا
زير صفر مرزی
ستارگان خليج‌فارس
شبيه‌سازی آقای زرد
عبور ناممکن
لِسِک
متولد آذر
مردان زندگی
مردمان نيمه جان
نجات
هجده درصد
يک فراموشی بی‌حس‌کننده
يمن: نبرد بی‌فرجام
330 سی‌سی خاطره
اسامی فیلم‌های بخش مسابقه