مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه)
 
 
دلبند
اِکسُدوس
انقراض کوسه‌ها
لرزه‌های سخت و دور
ساعت شلوغی
جنگ نه ماهه
از موسیقی تا سکوت
رویارویی با اژدها
در تمامی لحظات
فرشته‌ها از جنس نورند
آلیشیا
هزار و یک زن چون من