پوستر
 
 
پوستر دوازدهمین جشنواره مستند سینما حقیقت
پوستر جایزه شهید آوینی
پوستر بخش معدن و صنایع معدنی ایران
پوستر نکوداشت حسین ترابی
پوستر نکوداشت منوچهر مشیری