هیئت انتخاب بین الملل
 
 
شیرین نادری
بهمن نورایی بیدخت
لیلا نایب قنبر حسینی