هیات انتخاب مسابقه ملی کوتاه
 
مهدی اسدی
سیدمحمدصادق جعفری
صادق سوری
ابوالقاسم ناصری
علی‌اکبر ولدبیگی