مسابقه ملی(مستند های نیمه بلند)
 
 
کارگردان: مهدی قنواتی
کارگردان: زینب تبریزی
کارگردان: آتبین حسینی
کارگردان: حامد سعادت
کارگردان: پگاه آهنگرانی و درنا مدنی
کارگردان: مهران فیروزبخت
کارگردان: مسعود زارعیان
کارگردان: یاسر طالبی
کارگردان: محمدرضا حافظی
کارگردان: حجت طاهری
کارگردان: مهدی ملک‌زاده
کارگردان: غلامرضا حیدری
کارگردان: حمید عبداله‌زاده
کارگردان: فرناز جورابچیان و محمدرضا جورابچیان
کارگردان: ماجد نیسی
کارگردان: مهناز محمدی
کارگردان: حسن نقاشی