مسابقه بین الملل(فیلم های بلند)
 
کارگردان: امام حسن اف
کارگردان: مهدی صاحبی
کارگردان: پناه برخدا رضایی
کارگردان: میگل سیبرا لوپز، کارن آکرمن
کارگردان: رینیسه ریبیژ و پاتریک ریبیژ
کارگردان: ویتالی مانسکی
کارگردان: محسن استادعلی
کارگردان: عمار عزیز
کارگردان: چارلز فیربنکس، سول کاک
کارگردان: وویسیچ استارون
کارگردان: فلورین هافمن
کارگردان: آرش لاهوتی