مرگ رویاها یا تولد دوباره‌ زمین؟

  • شنبه 27 آذر 1400

مستند «نمسیس، الهه‌ انتقام» از طریق نمایش رفتارهای پیش پاافتاده‌ چند کارگر در محیط ساخت و ساز، مخاطب را غرق در آگاهی از چشمی می‌کند که انتهایش رو به خروجی نامطمئنی است.

ادامه