تهیه کنندگان: رضا غلامی مطلق، محمدعلی سلیمانی

پژوهش: رضا غلامی مطلق

تدوین: رضا غلامی مطلق

تصویربرداران: رضا غلامی مطلق، محمدعلی سلیمانی

صدا بردار: -

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 54