تهیه کننده: محمد احسانی

پژوهش: محمد احسانی

تدوین: بابک حیدری

تصویربردار: مهدی آزادی

صدا بردار: علیرضا نوین‌نژاد

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 55