تهیه کننده: کلار استرانگ

پژوهش: تادها او سالیوان

تدوین: تادها او سالیوان

تصویربردار: -

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 73

حضور در جشنواره:

جشنواره فیلم مونترال (2020)،

جشنواره مستند لایپزیگ (2020)،

جشنواره فیلم دوبلین (2021) ،

جشنواره مستند دانمارک (2021)