تهیه کننده: -

پژوهشگران: یونو برگمن ، بنیامین برگمن

تدوین: مو استوبب

تصویربردار: استفان ورنیتزر

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 76

حضور در جشنواره:

جشنواره شب‌های سیاه (2021)،

جشنواره مستند دانمارک (2021)