تهیه کننده: خوآ ماتوس

پژوهش: سوزانا نوبر

تدوینگران: خوآ روساس.، سوزانا نوبر

تصویربردار: پائولو منزس

سال ساخت: 2021

زمان فیلم: 70

حضور در جشنواره:

جشنواره فیلم برلین (2021)،

جشنواره ویزیون دو رئل (2021)