تهیه کنندگان: لوییس اوربانو، ساندرو آگیلار

پژوهش: پدرو فیلیپ مارکز 

تدوین: تلمو چرو

تصویربرداران: هوگو آزودو، پدرو فیلیپ مارکز

سال ساخت: 2019

زمان فیلم: 83

حضور در جشنواره:

جشنواره مستند لیسبون پرتغال (2019)