تهیه کنندگان: آنتونیو روسو مرندا، هوگیر هیروری

پژوهش: هوگیر هیروری

تدوین: هوگیر هیروری

تصویربردار: هوگیر هیروری

سال ساخت: 2021

زمان فیلم: 91

حضور در جشنواره:

جشنواره سان دنس (2021)،

جشنواره زوریخ (2021)،

جشنواره هنگ کنگ (2021)