پژوهش: آرامی یولون

تدوینگران: والریا راسیوپی، ربکا ترواش

تصویربردار: گابریل لوبوس

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 75

حضور در جشنواره: 

جشنواره ایدفا (2020)،

جشنواره مستند نیویورک (2020)